ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 伊勢崎行政県税事務所 > 個人の事業税(タガログ語)

本文

個人の事業税(タガログ語)

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

【Paliwanan】

Para sa mga katanungan ukol sa mga buwis ng sariling Negosyo

Makipag ugnayan sa Gunma Ken Isesaki Gyosei kenzei Jimusho.

Ano ang ibig sabihin ng buwis ng sariling negosyo?

 Dito sa loob nglalawigan kapag nagtayo ng negosyo ,gumagamit tayo ng mga ibat ibang pasilidad tulad ng mga kalsada at itong mga serbisyo ng administratibo.

Ang mga ginastos dito ay kailangan makibahagi ang mga may sariling negosyo at ito ay ang buwis ng lalawigan (Ito ay hindi tulad ng buwis ng ating kinita sa sueldo na idinidiklara at isinasagawa sa Opisina ng buwis,ito ay ibang buwis)

Magkano ang babayaran

Ganito ang pormula ng pag kalkula ng buwis

Halaga ng kinita(※1) -kinaltas na halaga sa negosyo(290man yen ※2) - kinaltas na ibat ibang klase (※3)× Rate ng buwis= Halaga ng Buwis

  • (※1) "halaga ng kita "="halaga ng kinita"-"mga ginastos"(Katulad ng pag kakalkula ng buwis ng kita)
     Subalit、ang buwis ng kinita ay「gamitin ang kulay asul na papel sa pag diklara ng mga spesyal na kakaltasin」ang sariling buwis ng negosyo ay hindi kasali sa kakaltasin.
  • (※2) Kung ang negosyo ay walang pag 1 taon ang buwis ay kakalkulahin mula sa buwan ng pinag umpisahan (halimbawa:6 na buwan nagsimula 145 man yen)
  • (※3) Mga nasayang na produkto ito ay kakalkulahin pag kalipas ・mayroon rin pag aawas ng mga ari arian ng negosyo na nalugi sa tamang kinita mayroon rin paraan na sistema sa mga pag baba ng buwis.
Ang mga Negosyo na aplikable

Uri ng Negosyo

Porsiyento ng buwis

Nagtitinda ng mga goods・realty state・manufacturing industry・taong tumatangap ng trabaho・kainan, inuman restauran・taga kunsulta・ibat ibang klase na salesman・sariling negosyo

5%

Livestock industry ・mangingisda・trabahador ng gumagawa ng uling

4%

Masahista・Hari・Kyu・shiatu・masahista・maghihilot ng mga buto

3%

※ Para sa mas malinaw na paliwanag ukol sa mga nabangit na negosyo sa itaas

Makipag ugnayan lamang.

Paano ang pagbabayad

 Pag didiklara…ang pag didiklara ng buwis ng kinita ay Sa Opisina ng Buwis (Zeimusho) hanggang Abril 15 (para sa araw ng sabado at linggo ay gagawin sa araw ng Lunes)

Ang pagdidiklara ng sariling negosyo ay kakalkulahin at ibabase ang buwis ng kinita.At ang kabayaran na resibo ay ipapadala sa buwan ng Agosto at Nobiyembre(At kung ang babayaran na buwis ay hindi lalagapas ng 10,000 yen ito ay para sa buwan ng Agosto lamang )。

Pagbabayad ng buwis…Ang ipapadala na kabayaran ng resibo na ipinadala ng buwan ng Agosto at Nobiyembre ay maaring bayaran sa convenience store (Subalit maari lamang bayaran ang halaga ng buwis sa convinience store kung ang halaga ay mababa sa 300,000 yen lamang)、Sa banko , Post office , LINE Pay ,PayPay (kung ang halaga ay mababa sa 300,000 yen lamang),o kaya sa Gyouzei Kenzei Jimusho maaring magbayad at sa Pay-easy(Payー easy)

At para sa tao na meron bill na ang halaga ay 10,000 yen pababa,ay bayaran sa buwan ng Agosto

 ※ Para naman sa mga gustong mag bayad ng buwis sa pamamagitan ng account transfer sa banko na hawak ninyo ipaalam at atomatiko na sa banko na kakaltasin .

タガログ語による税金の説明へ戻る

伊勢崎行政県税事務所 県税課へ戻る