ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 伊勢崎行政県税事務所 > 不動産取得税(タガログ語)

本文

不動産取得税(タガログ語)

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

Ano ang Real State Acquisition Tax ?

Q 1 : Ano ang ibig sabihin ng real state acquisition tax ?

A 1 : Ito ay ang tax ng (lote at bahay )na iyong nabili .Ang buwis ng kinuha ng Realty State para sa iyong lote at bahay ay buwis ng lalawigan(Ito ay ang buwis ng mga ( property tax)na babayaran natin taon taonsa ating lugar na siyudad ,bayan o village.)

Q 2: Magkano ang halaga ng babayadan ?

A 2 : Ang sistema ng pag compute ng halaga ng babayadan na tax. Ay :

Nabili ng taon April 1,2008 hanggang March 31,2024

Real State appraisal value (※1) X 3%

Real State appraisal value (※1) X 4%

Real State appraisal value (※1) X 1/2 (※2) X 3%

  • (※1) 『Real State appraisal value 』ay hindi yun halaga ng pagkabili ng bahay at hindi rin yun halaga ng construction fee ,ang halaga ng fixed property tax na atin babayaran taon taon ay yun nakarehistro sa ating munispyo.
  • (※2) Kung ito ay Housing residential lot ay kompiyutin ang appraisal value ay 1/2 .

Q 3 : Paano ito babayadan ?.

A 3 : Padadalhan ng Tax Bill Payment at maaring bayadan sa malapit ng convenience store ,banko , post office, LINE Pay ,PayPay (kung ang halaga ay mababa sa 300,000 yen lamang), o kaya naman sa malapit na opisina ng Gyosei Kenzei Gimusho.

Q 4 : Narinig ko maaari rin daw bumaba ang tax ng lote at bahay sa paanong paraan?

A 4 : Basahin ang nakasulat sa ibaba at kung ikaw ay mabahagi sa nasabing maibaba ang bayad .

Bahay・Lote para sa bahay na may kinalaman sa pag baba ng sistema

タガログ語による税金の説明へ戻る

伊勢崎行政県税事務所 県税課へ戻る