ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 伊勢崎行政県税事務所 > よくあるご質問について(タガログ語)

本文

よくあるご質問について(タガログ語)

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

Mga pagkaraniwang tanong

(1)Bumili ako ng lote,bahay,(Tirahan)na bago mababawasan ba ang buwis ng Realty State na babayaran ko?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、Lote o kaya bahay ay mababawasan

 (kung ito ay tirahan maaaring bumaba1a Kung lote na para sa tirahan ay mababawasan2a

(2)Bumili ako ng lote na may bldg、Mababawasan rin ba ang buwis ng realty state ko?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、Lote o bahay ay mababawasan.

 (Kung ito ay tirahan maaring bumaba1b Kung lote na para sa tirahan ay mababawasan2b

(3)Bumili ako ng bahay na luma na、Mababawasan rin ba ang buwis ng realty state?

 A May mga parte na maaaring bumaba kung ikaw ay masali sa nasabing mga bagay、 Lote o bahay ay mababawasan

 (Kung ito ay tirahan maaaring bumaba1c Kung lote na para sa tirahan 2c

(4)Saan po ba makakakuha ng Sertipikado na Rehistrado ?

 A Maaari kayong makakuha sa Legal Affairs Bureau,maaari rin nilang ma confirm ang nilalaman ng rehistradong mga dokumento na inyong dala.

(5)Hindi pa po narehistro ang aking bahay ,maaari po ba mag aplay ng pagbaba ng buwis ng lote?

 A Maaari po mag aplay kung ang bagong tayong bahay ay hindi pa naparehistro,at kung natapos na ang pag checked at kung may Sertipikado na dalhin ang dokumento.

(6)Tindahan at Tirahan (Magkasama na tirahan)maaari rin po ba na bababa ang buwis?

 A Kung ang sa parte ng tirahan ay maaring bumaba(subalit、kung ang sukat ng sahig ay50~240 square meter、At kung ito ay luma naman、kailangan na mayroon naninirahan dito)。

 Yun mag aplay kailangan ipakita at dalhin ang isang parte ng inyong tirahan para malaman ang sukat ng lawak ng sahig at yun plan figure 、

 ※Kung ang mga tirahan na may kasama tulad ng、duplex(apartment) ay ganoon ipaalam rin.

(7)Ano po ang ibig sabihin ng appraised value?(Iba po ba yun mula ng nabili na halaga ?)

 A Ito po ay katulad ng nabili ninyo sa realty state yun appraised value ay tulad po ng property tax ng inyong siyudad,bayan o village. Subalit 、ang buwis ng realty state na halaga at mag mula ng nabili ninyo ng Enero 1 ay dito magsisimula na ang buwis ng property tax ito ay taon taon na binabayaran depende sa inyong nabiling halaga ng bahay sa realty state.

 At、halimbawa kung ang bumili ng bahay at nakipag palitan ng bahay at hindi mag bibigay ng halaga ng buwis realty state(halimbawa、walang kasunduan na bayaran dahil sa pagpalitan ng lote)subalit、kailangan magbayad ito ay depende sa halaga ng presyo mula ng nabili 、Buwis ng Realty State Tax ay kakalkulahin.

Para sa mga katanungan

Gunma Ken Isesaki Gyousei Ken Zei Jimusho Isesaki Shi imaizumi 1-236

Telepono 0270-24-4350

Oras at araw ng kunsulta sa Ordinaryong araw 8:30am ~5:15 pm(libre)。

不動産取得税の軽減制度へ戻る

不動産取得税へ戻る

タガログ語による税金の説明へ戻る

伊勢崎行政県税事務所 県税課へ戻る